امروز : یکشنبه 22 فروردین 1400 بروزرسانی:1400/01/22

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

11:28 AM 1400/01/10 تعداد بازدید: 2

مديركل دفتر بازسازي و حفاظت از ذخاير ژنتيكي آبزيان سازمان شيلات ايران از مراحل مختلف تكثير ماهي سفيد در مراكز بازسازي و حفاظت از ذخاير ژنتيكي آبزيان شهيد انصاري و شادروان دكتر يوسف پور (سياهكل) و تكثير ماهيان خاوياري در مركز شهيد بهشتي در تاريخ 1400/1/4 بازديد كرد.


به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، ابتدا از مركز شادروان دكتر يوسف پور و اقدامات انجام شده در خصوص ماهي سفيد كه از 17 اسفند ماه سال 1399 شروع شده بود بازديد شد.
در اين مركز تاكنون بيش از 500 كيلوگرم تخم ماهي سفيد از 3400 قطعه مولد نر و ماده صيد شده از پنج رودخانه شرق و غرب گيلان استحصال و با درصد لقاح بالاي 85 درصد مراحل انكوباسيون را سپري مي كردند و همچنين از 270 قطعه مولد نر و ماده ماهي سوف تهيه شده از سد ارس تكثير اين گونه با ارزش از اول فروردين ماه شروع و تاكنون بيش از 40 لانه با درصد لقاح بالاي 90 درصد مراحل انكوباسيون را داشتند.
در بازديد از مركز شهيد انصاري در طي مدت مشابه مركز سياهكل تاكنون بيش از 750 كيلوگرم تخم ماهي سفيد استحصال و در حال طي مراحل انكوباسيون بودند. عمده تخم استحصالي ماهي سفيد از رودخانه سفيد رود تامين گرديده بود.
در مركز شهيد بهشتي هم دو مرحله تكثير فيل ماهي پرورشي از مولدين پرورشي مركز تكثير شده بود كه بيش از 250 هزار قطعه لارو استحصال و نگهداري مي شدند و در تاريخ بازديد تزريق مرحله سوم فيل ماهي پرورشي هم زمان با يك قطعه قره برون وحشي انجام گرديد و مقرر است پس از اين مرحله يك مرحله ديگر تكثير فيل ماهي پرورشي نيز انجام گيرد.
با توجه به مشكلات عديده موجود، چون اوج همه گيري بيماري كرونا، عدم تخصيص اعتبار طرح بازسازي ذخاير در سال 99 و متعاقب آن عدم تامين نهاده هاي حداقلي و اوليه مورد نياز تكثير سال 1400 و انباشت بدهي هاي توليد سال 1399 همچنين فرسودگي شديد تجهيزات و ماشين آلات مراكز و كمبود شديد نيروي انساني و بازنشستگي نيروهاي كارآزموده و توانمند و با سابقه مراكز، تلاش شده است اقدامات حداقلي براي انجام تعهدات دستيابي به اهداف سال پاياني برنامه با كمك و همكاري ادارات كل شيلات استان هاي شمالي صورت گيرد.
لازم به توضيح است در سال 99 بيش از 89 درصد اهداف كمي برنامه محقق و بيش از 420 ميليون قطعه انواع آبزيان از 475 ميليون قطعه هدف برنامه ، در منابع آبي كشور توليد و رهاسازي شد.
در سال 1400 هدف كمي برنامه، توليد و رهاسازي 500 ميليون قطعه انواع آبزيان در منابع آبي كشور مي باشد.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)