امروز : دوشنبه 1 مرداد 1403 بروزرسانی:1403/05/01
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
204فرم شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی سطح استان1395/12/07 
92قانون ارتقاء سلامت نظام اداری 1394/08/23 -
94تصویب نامه هیات وزیران برنامه عملیاتی اصلاحات اداری1394/08/25 
95راهنماي نحوه تنظيم شاخصهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي1394/08/25 
96راهنمای تنظیم برنامه عملیاتی سه ساله1394/08/25 
97فرم خام تدوین برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری1394/08/25 
118بخشنامه 339624 مورخ94/11/6 (شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههاي اجرایی استان و فرایند اجرایی آن) به همراه پیوست 1 - 2 - 3 مورد اشاره در بخشنامه1394/11/21

بخشنامه(339624 مورخ  94/11/6 ) به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها(شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاههاي اجرایی استان و فرایند اجرایی آن) امضاء شده توسط سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- شماره نامه

به همراه پیوست 1 - 2 - 3  مورد اشاره در بخشنامه

(لطفا" برای مشاهده بخشنامه و پیوستهای آن به قسمت زیر مراجعه نمایید)

123عنوان 7 : فرم برش استانی شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استانهای ساحلی و غیر ساحلی سال 941395/01/14

عنوان 7 : فرم برش استانی شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد استانهای ساحلی و غیر ساحلی سال 94

233 ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396دستگاه هاي اجرايي كشور(سطح ملي)1396/10/13 
195فرم شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی سطح ملی1395/11/11 
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 10 of 40.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست