امروز : دوشنبه 1 مرداد 1403 بروزرسانی:1403/05/01
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
186ميانگين قيمت آبزيان در آذرماه سال 13951395/09/30 
18سالنامه آماري 1394/01/30سازمان شيلات ايران هر ساله به منظور شفاف سازي عملکرد سازماني ، ارائه آمار و اطلاعات شيلاتي به مراجع ذيربط ، مخاطبان و جامعه علمي کشور، آمار و اطلاعات بخشي از فعاليت هاي شيلاتي را در قالب سالنامه آماري سازمان شيلات ايران چاپ و در اختيار عموم قرار مي دهد. اين سالنامه در سه فصل توليد و مصرف آبزيان، امکانات توليد و سرمايه گذاري ، صادرات ، صنايع شيلاتي و قيمت آبزيان توسط دفتر برنامه و بودجه سازمان و با همکاري معاونت هاي تخصصي تهيه و تدوين مي گردد.   
52ميانگين قيمت آبزيان1394/07/29
ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه
33حمايت از سرمايه گذاري1394/02/14
جهت مشاهده به فايل هاي پيوست مراجعه نماييد.
207ميانگين قيمت آبزيان در اسفندماه سال 13951396/01/19 
67توزيع استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي موضوع بند (د ) تبصره (5) قانون بودجه سال 13931394/05/05
 با سلام

    احتراما به پيوست تصوير نامه شماره 1894/1841/93 مورخ 12/03/1393 معاونت برنامه ريزي و اقتصادي تحت عنوان مدير عامل محترم بانک کشاورزي منضم به توزيع استاني اعتبارات صندوق توسعه ملي موضوع بند (د ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 ارسال ميگردد،  مقتضي است با رعايت دقيق سه بند اشاره شده در نامه معاونت محترم برنامه ريزي و اقتصادي وزارتخانه  اقدام لازم بعمل آيد .

رجبعلي قربانزاده
مديرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه
50771میانگین قیمت آبزیان در خردادماه 1402
1402/03/17 
113ميانگين قيمت آبزيان در بهمن ماه سال 13941394/11/21 
104ميانگين قيمت آبزيان آذرماه1394/09/28 
120ميانگين قيمت آبزيان در اسفندماه سال 13941394/12/17 
Data pager
 Page 1 of 11, items 1 to 10 of 103.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست