امروز : جمعه 4 اسفند 1402 بروزرسانی:1402/12/02
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30421ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش تیلاپیا1399/07/22-
108تفاهم نامه با سازمانها 1394/10/01 
40468مجموعه دستورالعمل هاي بهداشتی و مراقبت بیماریهای آبزیان 1400
1400/02/18-
70775فرم عملکرد 14021402/11/14 
50734ضوابط فنی و دستور العمل صدور مجوزمزارع تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان1401/05/26-
50697دستورالعمل مواجهه با سیل در مزارع آبزی پروری
1401/05/05 
40621دستور العمل فنی صدور مجوز مزارع حد واسط پرورش ماهیان گرم آبی
1401/02/31 
40624

دستورالعمل فنی و ضوابط صدور مجوز مزارع تفریخ و پرورش بچه ماهی قزل آلاي رنگين كمان

1401/02/31-
40625دستور العمل فنی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استخرهای خاکی
1401/03/10 
40466

دستور العمل رسیدگی به تخلفات آبزي پروري
1400/02/13

دستور العمل رسیدگی به تخلفات آبزي پروري
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 53.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست