امروز : دوشنبه 1 مرداد 1403 بروزرسانی:1403/05/01
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
60راهنمای صدور خاویار1394/03/03 
57دستو رالعمل نحوه عرضه محصولات تاس ماهيان پرورشي1394/03/03 
125لیست شرکت های دارای مجوز صادر کنندگان خاويار 1395/01/24لطفاً به پیوست مراجعه نمایید
10309قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران1398/01/18-
10310آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران1398/01/18-
40614دستورالعمل پرورش میگو در سیستم متراکم1401/01/16 
70771دستوالعمل اجرایی تکثیر و پرورش جلبک های دریایی 1402/06/05 
30363فهرست خدمات قابل عرضه کارشناسان حوزه آبزی پروری1399/02/31-
40578برنامه ارتقاي بهره وري بخش کشاورزي ابلاغي معاون رئيس جمهور1400/08/01-
40579نامه ابلاغ برنامه ارتقا بهره وري بخش کشاورزی توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور1400/08/01-
Data pager
123
 Page 1 of 3, items 1 to 10 of 24.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست