امروز : یکشنبه 26 فروردین 1403 بروزرسانی:1403/01/26
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
159شرایط و ضوابط ساختمان و تجهیزات مراکز عرضه عمده و فروشگاههای ماهی ومحصولات شیلاتی1395/05/20 
153دستورالعمل نگهداري و حمل و نقل ماهی ساردین (مصرف انسانی)1395/05/20
لطفاً به پیوست مراجعه فرمایید
154دستورالعمل عرضه ماهی زنده1395/05/20
لطفاً به پیوست مراجعه فرمایید
155دستورالعمل صدور مجوز عمده فروشی1395/05/20 
160راهنمای عملی جابجائی تون ماهیان در دریا1395/05/20 
161دستورالعمل صدور پروانه تاسیس / بهره برداری عرضه ماهی زنده1395/05/20 
162دستورالعمل آماده سازی و عرضه گوشت ماهیان خاویاری پرورشی در کشور1395/05/20 
163دستورالعمل نگهداری و حمل و نقل ماهی کیلکا (مصرف انسانی)1395/05/20 
164دستورالعمل تخلیه و بارگیری آبزیان در بنادر و مراکز تخلیه صید1395/05/20 
165راهنمای حمل و نقل ماهیان استخوانی1395/05/20 
Data pager
123
 Page 1 of 3, items 1 to 10 of 26.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست