امروز : جمعه 22 تیر 1403 بروزرسانی:1403/04/20

خدمات دارای شناسه خدمت - لطفاً برای مشاهده اطلاعات کامل روی آیکن کلیک نمایید.

 شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
 
50769 صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور 13022945000
1403/02/25
صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور
40475 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462101
1403/02/25
 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)پروانه صید (ساحلی و فراساحلی)، مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (ساحلی و فراساحلی)، مجوز سفر صیادی (ساحلی و فراساحلی)، مجوز صید تفریحی (دریایی، سواحل، بنادر و جزایر)، مجوز صید در منابع آبهای داخلی طبیعی و نیمه طبیعی
40628 نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 13022465100
1403/02/24
.نظارت عالیه بر فرآیند صدور کلیه مجوزهای حوزه شیلات که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مراکز صادر می گردد
40630 ارائه تاییدیه تاسیس تشکلهای آبزیان 13012468000
1403/02/25
ارایه تاییدیه تاسیس تشکلهای آبزیانپرورش آبزیان در مزارع غیر صنعتی و سنتی، پرورش آبزیان در منابع آبهای داخلی طبیعی و نیمه طبیعی، پرورش ماهی در قفس دریایی، پرورش ماهی در محیط های محصور، مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40481 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102
1403/02/25
صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیر IUU)، صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)، واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی،ماهی زنده ، تخم چشم زده ، مولد، زینتی و ...)، واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
70789 راهنمای اجرای طرح نوزادگاهی میگو (نرسری) در مزارع پرورش میگو (محیط های محصور و گلخانه ای)  
1402/11/25 
70786 دستورالعمل اجرایی تکثیر و پرورش صدف خوراکی
 
1402/11/25
علیرغم وجود گونه های ارزشمند نرمتنان اقتصادی از جمله صدف های خوراکی گونه خلیج فارس، خط ساحلی وسیع و طولانی ( بالغ بر 5000 کیلومتر) در جنوب کشور، تحقیقات وسیع، یافته های ارزشمند ، برنامه ریزی توسعه و بهره برداری از گونه های مختلف نرمتنان تاکنون انجام نگرفته است. لذا با عنایت به رشد جمعیت ، نیاز کشور به ایجاد فرصت های شغلی و صادرات ضروری است از بسترها و پهنه های آبی استفاده نشده و بکر برای تحقیق اهداف پیش بینی شده توسعه آبزی پروری در کشور بهره گیری شود.

70790 دستورالعمل  پرورش میگو در سیستم متراکم  
1402/11/25 
70810
دستورالعمل پرورش میگوبه روش فوق متراکم سال1403
دستورالعمل پرورش میگوبه روش فوق متراکم سال1403
1403/04/03 
70798 فرم نیازسنجی آموزشی 1403(پیوست)  
1402/12/13 
70799 فرم خام عناوین دوره های آموزشی پیشنهادی 1403(پیوست)  
1402/12/13 
70778 تفاهم نامه با دانشگاه، پژوهشگاه، سازمان ها و ...  
1402/11/21 
70782 دستورالعمل آبزی پروری در آب بندان  
1402/11/24 
40476 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
1403/02/25
پروانه صید (ساحلی و فراساحلی)، مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (ساحلی و فراساحلی)، مجوز سفر صیادی (ساحلی و فراساحلی)، مجوز صید تفریحی (دریایی، سواحل، بنادر و جزایر)، مجوز صید در منابع آبهای داخلی طبیعی و نیمه طبیعی
40480 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
1403/02/25 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)
40482 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103
1403/02/25
 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
70809 نظارت بر ایجاد و فعالیت مراکز فرآوری آبزیان 13023026000
1403/02/11 
70803 فرم های خام گزارش عملکرد سالیانه 1402
 
1403/01/28 

   

لینک ارائه خدمت
شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان