امروز : چهارشنبه 9 آذر 1401 بروزرسانی:1401/09/08
خدمات دارای شناسه خدمت برای مشاهده اطلاعات کامل لطفاً روی ایکن کلیک نمایید بزنید
تماس با پشتیبانی
آقای کیا کارشناس پشتیبانی سایت پنجره واحد کشاورز تلفن 64582297
آقای امیر شعاع حسني کارشناس ناظر خدمت شماره تلفن 66944444 داخلی 2345
 شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
 
40469 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) 13022461100
1401/04/08 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)
40470 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 13022461101
1401/04/08 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی
40471 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 13022461102
1401/04/08 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی
40472 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13022461103
1401/04/08 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40473 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) 13022461104
1401/04/08 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)
40474 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462100
1401/04/08 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40475 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462101
1401/04/08 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40627 صدور گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی 13012463104
1401/04/08صدور گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی
40628 نظارت بر ارایه مجوز های حوزه شیلاتی(مجوزهای صادره توسط مهندسی کشاورزی) 13022465000
1401/04/08نظارت بر ارایه مجوز های حوزه شیلاتی(مجوزهای صادره توسط مهندسی کشاورزی)
40629 ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000
1401/04/08ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان
40630 ارایه تاییدیه تاسیس تشکلهای آبزیان 13012468000
1401/04/08ارایه تاییدیه تاسیس تشکلهای آبزیان
40481 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102
1401/04/08 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
40485 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه ‏های تخصصی آبزیان 13022464102
1401/04/08 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه ‏های تخصصی آبزیان
40487 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده 13022464104
1401/04/08 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده
40476 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
1401/04/08 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40477 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر) 13022462103
1401/04/08 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)
40478 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه ‏طبیعی 13022462104
1401/04/08 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه ‏طبیعی
40480 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
1401/04/08 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)
40482 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103
1401/04/08 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
40483 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
1401/04/08 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان
40484 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
1401/04/08 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان
40486 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
1401/04/08 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان
40488 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده 13022464105
1401/04/08 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده

   

لینک ارائه خدمت
شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان