امروز : چهارشنبه 15 آذر 1402 بروزرسانی:1402/09/14
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
10305فرم کد دار کردن میگوی وانامی1397/12/11
فرم کد دار کردن میگوی وانامی
10307فرم نظارت بر آب1397/12/11
فرم نظارت بر آب
30426دستورالعمل اجرایی تکثیر و پرورش شقایق ها و مرجان های دریایی
1399/08/06
هدف
تكثير و پرورش شقايق و مرجان دريايي به منظور تامين بخشي از نياز بازار، كه هم اكنون از خارج از كشور تامين مي شود
30412دستورالعمل پرورش ماهیان دریایی در استخر خاکی
1399/07/19
دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم سازمان شیلات ایران، اجرای پروژه های پرورش ماهيان دريايي در سیستم های مختلف پرورشی (قفس، پن،استخر خاکی، بتونی و غیره) و نیز دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه های فوق برای تولید بیش از 200 هزار تن ماهی پرورشی در پایان برنامه ششم توسعه و 400 هزار تن تا پایان افق 1404
30419آئین نامه اجرایی پرورش آرتمیا در استخرهای خاکی
1399/07/19
هدف

1- تامین نیاز مراکز تکثیر و مولد سازی ماهیان دریایی، خاویاری، میگو و ماهیان زینتی و ...  به سیست و بیومس آرتمیا  به منظور جلوگیری از خروج ارز و ورود محصولات آلوده به کشور
2- بهره برداری بهینه از ظرفیت¬ها و پتانسیل های مستعد کشور و بهبود کمی و کیفی تولیدات آبزی پروری


30416دستورالعمل اجرایی تکثیر و پرورش خیار دریایی
1399/07/19
هدف از توسعه فعالیت
ایجاد تنوع گونه ای در آبزی پروری با هدف کمک به ذخایر این گونه
    کمک به اقتصاد تولید و کاهش ریسک بیماری در مزارع پرورش آبزیان ( میگو و ماهی)
    ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح معیشت ساحل نشینان و ارز آوری
    بهره برداری بهینه از ظرفیتها و پتانسیل های مستعد کشور
    کمک به كاهش بار آلي بستر محيط پرورش آبزیان ( مزارع پرورش میگو و ماهی )
30420ظوابط و مقررات بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آرتمیا
1399/07/19
هدف

تعیین شرایط و ضوابط و مقررات بهداشتی و قرتطینه ای مزارع تکثیر و پرورش آرتمیا

30423دستورالعمل اجرایی نظارت و کنترل بر کیفیت آب در مراکز تکثیر میگوی کشور
1399/07/22
هدف
ارتقای شرایط کیفی و کمی آب مورد استفاده در مراکز تکثیر میگوی کشور
30424دستورالعمل اجرایی نظارت بر مولدسازی میگوی وانامی در مراکز مولدسازی میگوی کشور1399/07/22
هدف
تامین مولدین میگوی گونه وانامی برای کلیه مراکز تکثیر میگوی دریایی کشور


40457دستورالعمل شیوه های متداول پرورش آرتمیا در استخرهای خاکی
1399/12/24
هدف

 تامین نیاز مراکز تکثیر و مولد سازی ماهیان دریایی، خاویاری، میگو و ماهیان زینتی و ...  به سیست و بیومس آرتمیا  به منظور جلوگیری از خروج ارز و ورود محصولات آلوده به کشور

 بهره برداری بهینه از ظرفیت¬ها و پتانسیل های مستعد کشور و بهبود کمی و کیفی تولیدات آبزی پروری

Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 14.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست