امروز : دوشنبه 1 مرداد 1403 بروزرسانی:1403/05/01
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
10305فرم کد دار کردن میگوی وانامی1397/12/11
فرم کد دار کردن میگوی وانامی
10307فرم نظارت بر آب1397/12/11
فرم نظارت بر آب
80811دستورالعمل پرورش میگو به روش فوق متراکم
1403/04/23 
70789راهنمای اجرای طرح نوزادگاهی میگو (نرسری) در مزارع پرورش میگو (محیط های محصور و گلخانه ای)1402/11/25 
70784راهنمای اجرای طرح نوزادگاهی میگو (نرسری) در مزارع پرورش میگو (محیط های محصور و گلخانه ای)1402/11/25 
70785راهنمای اجرای طرح نوزادگاهی میگو (نرسری) در مزارع پرورش میگو (محیط های محصور و گلخانه ای)1402/11/25 
70786دستورالعمل اجرایی تکثیر و پرورش صدف خوراکی
1402/11/25
علیرغم وجود گونه های ارزشمند نرمتنان اقتصادی از جمله صدف های خوراکی گونه خلیج فارس، خط ساحلی وسیع و طولانی ( بالغ بر 5000 کیلومتر) در جنوب کشور، تحقیقات وسیع، یافته های ارزشمند ، برنامه ریزی توسعه و بهره برداری از گونه های مختلف نرمتنان تاکنون انجام نگرفته است. لذا با عنایت به رشد جمعیت ، نیاز کشور به ایجاد فرصت های شغلی و صادرات ضروری است از بسترها و پهنه های آبی استفاده نشده و بکر برای تحقیق اهداف پیش بینی شده توسعه آبزی پروری در کشور بهره گیری شود.

70787دستورالعمل  پرورش میگو در سیستم متراکم1402/11/25 
70788راهنمای اجرای طرح نوزادگاهی میگو (نرسری) در مزارع پرورش میگو(محیط های محصور و گلخانه ای)1402/11/25 
70790دستورالعمل  پرورش میگو در سیستم متراکم1402/11/25 
Data pager
123
 Page 1 of 3, items 1 to 10 of 22.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست