امروز : دوشنبه 1 مرداد 1403 بروزرسانی:1403/05/01
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
80812-تقویم آموزشی آبزی پروران سال 1403
1403/04/24 
60771عناوین دوره های آموزشی پیشنهادی1402/04/17 
30359جدول اطلاعات مجتمع های ومزارع بزرگ آبزی پروری 1399/01/17اخذ اطلاعات مجتمع ها و مزارع بزرگ آبزي پروري
298فرم مشخصات مربیان دوره های آآموزشی آبزی پروران 1397/10/25موضوع  تدریس در دوره های آموزشی آبزی پروران است 
40572تقویم آموزشی آبزی پروران سال 14001400/04/16ابلاغ دوره های آموزشی به شیلات استان های کشور برای اجرا
70798فرم نیازسنجی آموزشی 1403(پیوست)1402/12/13 
70799فرم خام عناوین دوره های آموزشی پیشنهادی 1403(پیوست)1402/12/13 
50764فرم خام عملکرد 14011402/01/26 
30435لیست دوره های آموزشی آبزی پروران سال 1400
1399/10/16نیازهای آموزشی آبزی پروران سال 1400
20336فرم های ارزیابی نمونه های کشوری 1398/09/25شناسایی ، معرفی و انتخاب نمونه های کشوری
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 12.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست