امروز : چهارشنبه 15 آذر 1402 بروزرسانی:1402/09/14

خدمات دارای شناسه خدمت - لطفاً برای مشاهده اطلاعات کامل روی آیکن کلیک نمایید.

 شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
 
50769 صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور 13022945000
1402/02/12
صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویاری پرورشی تولید داخل کشور
40474 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462100
1401/04/08 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40475 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462101
1402/02/12 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40628 نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 13022465000
1402/04/05
نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
40630 ارایه تاییدیه تاسیس تشکلهای آبزیان 13012468000
1402/04/05ارایه تاییدیه تاسیس تشکلهای آبزیان
40481 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102
1402/04/05 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
40476 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
1401/04/08 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40480 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
1402/04/05 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)
40482 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103
1402/04/05
 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)

   

لینک ارائه خدمت
شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان